Tags: chảy máu cam

Chảy máu cam rất hay gặp và thường chỉ gây khó chịu chứ không phải là vấn đề thực sự. Tại sao lại bị chảy máu cam và làm thế nào để cầm máu khi bị chảy máu cam?
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC