Tags: rối loạn mỡ máu

Mật độ xương là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến độ vững chắc của xương.
 
Ngày nay, cuộc sống ngày một dư giả, phương tiện đi lại ngày một đầy đủ hơn. Con người cũng trở nên lười vận động hơn vì vậy mà bệnh tật ngày càng đến sớm hơn.
 
Trà bảo bảo
 
ĐỐI TÁC