Phát hiện gene có khả năng kiểm soát HIV

Phát hiện gene có khả năng kiểm soát HIV

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy một loại ,gene mới, có khả năng kiểm soát những căn bệnh nan y như HIV, bệnh viêm gan và bệnh lao.

Viewmore

support