Kỹ Thuật ICSI, Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng

Kỹ Thuật ICSI, Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng

Hỏi:

Bác sĩ cho tôi hỏi kỹ thuật ICSI là gì ạ?

Viewmore

Các kỹ thuật hỗ trợ điều trị vô sinh

Các kỹ thuật hỗ trợ điều trị vô sinh

Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Assisted Reproductive Technologies - ART) bao gồm những kỹ thuật điều trị vô sinh trong đó có chọc hút trứng và đem trứng ra ngoài cơ thể.>

Viewmore

support