Hỗ trợ trực tuyến

Ngáy và tác hại của ngủ ngáy

Ngáy và tác hại của ngủ ngáy

Theo cuộc nghiên cứu trên 2.000 người tại Canada có khoảng hơn 70% đàn ông có tật ngáy khi ngủ, và hơn 50% đàn bà cùng có tật này.

 

Viewmore

support