TênBệnh viện Tai mũi họng Trung Ương
Địa chỉ78, Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại(04) 38686050/ 38694293
Fax
Email
 

Trong những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện luôn vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Bệnh viện tiên tiến xuất sắc toàn diện và nhận bằng khen của Bộ Y tế, của Công đoàn Y tế Việt Nam và của Liên đoàn lao động quận Đống Đa.

Hiện nay việc tăng cường khả năng thu nhận bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế cũng như về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đang là áp lực và ngày càng gia tăng của Bệnh viện.

Được sự quan tâm của Bộ Y tế, để giảm tải và phát triển Bệnh viện, tháng 10/2007, Bộ Y tế đã duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương đến năm 2020. Từ đó, Bệnh viện đã cùng các Cục, Vụ chức năng của Bộ Y tế đã khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị và đến tháng 10/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 4229/QĐ-BYT về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương qui mô 200 giường điều trị nội trú.

Bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương