TênBệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thanh Hóa
Địa chỉQuảng Thịnh - Quảng Xương - TP. Thanh Hóa
Điện thoại037.3996607
Fax
Emailthanhhoa@bvlaobp.org
Website
 

Năm 2011, Bệnh viện lao và bệnh phổi có đội ngũ cán bộ nhân viên gồm 212 người trong đó có 01 tiến sỹ, 02 BSCKII, 05 Thạc sỹ … được chia thành 11 khoa phòng với cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật đang từng bước được nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; Bình quân hàng năm bệnh viện khám bệnh điều trị ngoại trú khoảng 20.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú khoảng 7.000 lượt bệnh nhân; Phát hiện và quản lý điều trị khoảng 3.500 bệnh nhân lao mới tại cộng đồng; Tỷ lệ bệnh nhân lao phổi AFB (+) được điều trị khỏi đạt 92,6% tăng 1,5% so năm 2010.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012 đã nêu bật những hạn chế khó khăn của bệnh viện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã đầu tư từ lâu nên không còn phù hợp nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho nhân dân, chưa thu hút được nguồn nhân lực chuyên môn cao, sự gia tăng của bệnh lao kháng thuốc, bệnh lao phối hợp HIV/AIDS … nhưng năm 2011 bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đang đề nghị Bộ y tế công nhận bệnh viện đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

Phát huy kết quả đã đạt được năm 2011; năm 2012 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với việc tăng cường đầu tư và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến cùng với đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu, phát triển dịch vụ đa khoa, không ngừng nâng cao y đức để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn./.


 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thanh Hóa