TênBỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA
Địa chỉPhường Ghềnh Ráng - Tp. Quy Nhơn BÌNH ĐỊNH
Điện thoại056. 3646334
Fax(84 56) 3646 344
Emailbvdlquyhoa@dng.vnn.vn