TênBệnh viện Răng Hàm Mặt TW
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Email
Website
 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW

Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38535178

Website: http://www.ranghammat.vn

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW