Hỗ trợ trực tuyến

Dinh dưỡng trong bệnh loãng xương

Dinh dưỡng trong bệnh loãng xương

Dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng để phòng và điều trị loãng xương. Chế độ ăn phải đầy đủ các nhóm glucid, protid, lipid, vitamin và muối khoáng với tỉ lệ phải cân đối.

Viewmore

support