Quy trình bình phiếu chăm sóc

Quy trình bình phiếu chăm sóc là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/jpbbxj4xjuqbf3j/QT.03.ĐD_QT%20Binh%20phieu%20cham%20soc%206-2011.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác