Quy trình quản lý sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

Quy trình quản lý sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viênj Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/7tahs56mhgg2td7/QT.11.HT1.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác