PULVO 47 NÉOMYCINE

PULVO 47 NÉOMYCINE

Điều trị hỗ trợ tại chỗ các vết thương trong giai đoạn mô hạt, các vết loét da và các mảng mô hoại tử.

Viewmore

support